Menneskerettigheder

 


Den første af en række danske sager for børn og fædre er indbragt for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. 

Det sker efter at Familieretshuset på trods af en direktionsklage og erklæret nultolerance for hash og vold, har valgt ikke at overføre midlertidig bopæl til barnets far. Dette efter at en mor har erkendt jævnligt hash misbrug og behov for psykisk støtte m.v. 

I sagen fik far bopæl for barnet ved byretten, da det kom at barnets mor havde været indlagt på psykiatrisk afdeling og jævnligt røg hash. Endvidere forelå der bekymring for barnets trivsel fra institutionen og mors kæreste var anklaget for at have slået mors særbarn, en datter på 13 år, når kæresten opholdt sig hos sin mor.

Datteren ser ikke længere sin mor, har fortalt om forholdene og forgæves forsøgt at hjælpe sin lillebror. Desværre uden held til dato.
 
Det fremgår af rettens dokumenter at barnets far har ordentlige og stabile forhold samt sagtens kan varetage barnets bedste og give barnet en tryg og forudsigelig hverdag. Far har altid været der i barnets liv. 

Mor ankede imidlertid byrettens afgørelse til Østre Landsret, hvor mors forklaring fremstod instrueret. Mor oplyste pludselig at hun ikke længere røg hash eller modtog psykiatrisk støtte efter flere år. Det ville aldrig ske igen oplyste mor, men ingen undersøgte om det var sandt. 

Landsretten kom herefter frem til, at barnet fortsat skulle have bopæl hos mor. Der var nye oplysninger og kommunen var i gang med mere støtte og flere velfærdsydelser. 

Kort tid efter dommen erkendte mor imidlertid fortsat hash misbrug, behov for psykiatrisk støtte samt erkendte at hun forlod barnet om aftenen. Der var ligeledes bekymringer hos institutionen og far oplevede et barn der havde det alt andet end godt og blandt andet slog hovedet ind i væggen.

Familieretshuset blev derfor kontaktet med straks anmodning om midlertidig bopæl og forældremyndighed til far. Det skete med klar dokumentation af mors erkendelse samt påvisning af oplysningerne afgivet til landsretten af mor og hendes advokat.

Familieretshuset fandt dog ikke at der var grundlæg for at give far midlertidig bopæl. Heller ikke efter en direktionsklage til Familieretshusets direktør med klar påvisning af dokumentationen og vilkårene for barnet. 

Lige lidt hjalp det for far og barn at der var underretning med en video, hvor mor kørte bil med 150-170 km/t på motorvejen med barnet. Familieretshusets afgørelsen blev at der ikke er bekymring for barnet, selvom der ikke blev afholdt en børnesamtale.  
 
Højesteretssag har af principielle årsager afvist at behandle sagen, hvorfor sagen nu er indbragt for Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Det sker af Fars Retshjælp www.farsret.dk som er registreret socialøkonomisk med et samfundsmæssigt formål og et medlemstilbud hos Foreningen Far.

Sagen er indklaget i forhold til det barnets bedste, respekt for familielivet samt forskelsbehandling og brud på menneskeretskonventionen af danske myndigheder. 

Foreningen Far forventer langt flere sager for børn og fædre vil blive indklaget for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Det er en direkte konsekvens af ikke tilladt forskelsbehandling i lovgivningen med hensyn til bopæl og samværsbegrebet, som samtidig er klar indirekte kønsdiskrimination af fædre og børn i Danmark.

Ansvaret for forskelsbehandlingen ligger i Social og Ældreministeriet samt Ligestillingsministeriet i Danmark. Hertil kommer at det må anses at Familieretshusets ledelse og medarbejdere ikke må medvirke til at udføre  en sådan forskelsbehandling og at dette skaber en forværret situation for specielt børn og fædre i Danmark. Den primære årsag til det kaos, som aktuelt kendetegner det familieretslige system. 

Virkeligheden og førende international børneforskning viser i dag at forebyggelse, ligeværdighed og god kvalitet er vejen til succes. Det sker hverken i lovgivningen eller det familieretslige system i Danmark i dag. Derfor den stærkt kritisable situation.   

Info: foreningen far

Kommentarer