Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Fremhævede

Børn har brug for forældre, som er (ydmyge) autoriteter i deres liv

  Børn har brug for forældre, som er (ydmyge) autoriteter i deres liv   ”Der er forskel på at optræde som en autoritet og at være autoritær. Der skal være en autoritet. Der skal være én, der flyver maskinen. Vi er nødt til at uddelegere ansvaret, og vi er nødt til at have respekt for nogen, der ved noget og kan noget. Og det er noget andet, end at ligge på maven for dem. Uden autoriteter kan vi ikke leve.”   Johannes Møllehave Opgaven forbundet med oplæring og opdragelse af børn må være at skabe selvstændige og selvhjulpne voksne mennesker, der kan tage ansvar for såvel deres eget liv som forskellige typer af fællesskaber i samfundet, på jobbet, i parforhold og familieliv. Til det formål har børn brug for en barndom med voksne, som tager aktivt del i deres liv og ansvar for, at de lærer normer, regler og kompetencer, som er nødvendige for at kunne fungere og bidrage i et komplekst moderne samfund. Alderssvarende krav, opgaver og pligter hører med til det. De har brug for voksne, som, u

Seneste indlæg

Samfundet burde tilbyde erstatning for tabt tid med vores børn

Chikane skal gøres strafbart

Fædre ja….men mest af alt børn

Hvem bestemmer - covid vaccine til børn

Menneskerettigheder

Forældrefremmedgørelse - mere

Familieretshuset mislykkes

Her indrømmer FRH at de fjerne børn til usunde hjem

Politkerne prøver igen….

Barndommens trauma følger med i voksenlivet